Pokud mate vice souboru s konfiguraci kubernetes a chcete pouzivat jen jeden a meni pouze menit kontext, muzete je jednoduse do jednoho souboru spojit.

KUBECONFIG=~/.kube/config:~/.kube/config2 kubectl config view --raw > ~/.kube/config

Zdroje:

  • https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/46381#issuecomment-303926031
  • https://stackoverflow.com/a/46184649/5281724
  • https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/cheatsheet/