Ceph Persistent volumes v Kubernetes pomocí Rook

#kubernetes #rook #ceph #storage

Kubernetes je skvělá platforma na provozování stateless aplikací. Storage je často řešena mimo Kubernetes cluster. Rook.io a Ceph je ultimátní řešení pro perzistentní storage přímo v Kubernetes clusteru.

Co je CEPH

Ceph je softwarově definovaná distribuovaná storage, která podporuje block device (RBD), object storage s (AWS S3 interface) a Filesystem (CEPH F5). Skvělý návod do Cephu je tato přednáška, od kamených destiček k distribuované storage za méně než hodinu: https://www.youtube.com/watch?v=7I9uxoEhUdY

Co je to Rook

Rook je sada Kubernetes operátorů, které výtváří a spravují storage v rámci Kubernetes Clusteru. Nejpoužívanější je Ceph, ale Rook podporuje i mnoho jiných typů storage, například: NFS, Cassandra, ... Přednáška o Rooku a Cephu na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pNz0UyaqlE8

Setup Infrastruktury

Abychom mohli provozovat Ceph cluster, potřebujeme minimálně 3 Kubernetes nody s nejméně 4 GB RAM. Každý server musí mít nainstalované LVM (apt install lvm2) a nejake disky (eg: /dev/sdb), které použije Ceph pro svoji storage. My si to vytvoříme pomocí Terraformu na DigitalOceanu. Rovnou si připravíme i loadbalancer, který bude ukazovat na všechny nody a nasměřujeme na něj nějakou doménu.

Můžete použít moji ukázku z Githubu ondrejsika/terraform-do-rook-ceph-example.

Ta mi vytvoří 3 servery s druhým diskem (30 GB):

 • rook0.sikademo.com
 • rook1.sikademo.com
 • rook2.sikademo.com

a laodbalancer, který ukazuje na všechny tyto nody na adrese rook.sikademo.com s CNAME *.rook.sikademo.com.

Instalace Kubernetes

Nejdřív potřebujeme nainstalovat Kubernetes. Můžeme použít kubeadmin nebo Rancher. Já jsem použil Rancher a postavil jsem cluster kde každý node je master i worker zároveň.

rke up

Po instalaci clusteru ještě nainstaluju Traefik Ingress Controller:

kubectl apply -f https://k.sika.link/ingress.yml

k.sika.link je můj tool (source) na zkrácení cest z raw.githubusercontent.com abych nemusel používat celou cestu https://raw.githubusercontent.com/rook/rook/release-1.3/cluster/examples/kubernetes/ceph/common.yaml ale jen https://k.sika.link/rook-ceph-1.3/common.yaml

Instalace Rooku

Rook budeme instalovat podle postupu z jejich webu, nejdříve musíme vytvořit custom resources a spustit operátor.

kubectl create -f https://k.sika.link/rook-ceph-1.3/common.yaml
kubectl create -f https://k.sika.link/rook-ceph-1.3/operator.yaml

Počkáme až naběhnou všechny tyto pody (kubectl -n rook-ceph get po):

ondrej@sika-mac:~/Examples/rook (master)$ kubectl -n rook-ceph get po
NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
rook-ceph-operator-66d99fccf4-fpwj9  1/1   Running  0     50s
rook-discover-5q8r4          1/1   Running  0     28s
rook-discover-7ng4s          1/1   Running  0     28s
rook-discover-dn6bj          1/1   Running  0     28s

Setup Ceph clusteru

Jakmile naběhne operátor a rook discover, můžete nasadit Ceph cluster.

kubectl create -f https://k.sika.link/rook-ceph-1.3/cluster.yaml

Počkáme dokud cluster nebude ready:

ondrej@sika-mac:~/Examples/rook (master)$ kubectl -n rook-ceph get cephcluster
NAMESPACE  NAME    DATADIRHOSTPATH  MONCOUNT  AGE   PHASE  MESSAGE            HEALTH
rook-ceph  rook-ceph  /var/lib/rook   3     4m26s  Ready  Cluster created successfully  HEALTH_OK

Instalace Storage Class

Abychom mohli vytvářet vlastní PVC na Cephu, musíme pro to vytvořit Storage Class

Tu vytvoříme příkazem:

kubectl apply -f https://k.sika.link/rook-ceph-1.3/csi/rbd/storageclass.yaml

Pokud vypíšeme Storage Classes, tak ji uvidíme:

ondrej@sika-mac:~/Examples/rook (master)$ kubectl get sc
NAME       PROVISIONER         RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE  ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
rook-ceph-block  rook-ceph.rbd.csi.ceph.com  Delete     Immediate      true          46s

Pokud máme jen jednu storage class, můžeme ji nastavit jako defaultní příkazem:

kubectl patch storageclass rook-ceph-block -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'

Použítí Storage Class

Jako ukazku použítí nainstalujeme přes Helm 3 Wordpress:

helm repo add ondrejsika https://helm.oxs.cz
ondrej@sika-mac:~/Examples/rook (master)$ helm upgrade --install hello ondrejsika/wordpress-mysql --set host=hello.rook.sikademo.com
Release "hello" has been upgraded. Happy Helming!
NAME: hello
LAST DEPLOYED: Mon Apr 6 19:15:41 2020
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 4
TEST SUITE: None
NOTES:
See: https://hello.rook.sikademo.com

Můžeme kouknout, že se storage připojili a pody běží:

ondrej@sika-mac:~/Examples/rook (master)$ kubectl get po,pvc,pv
NAME                  READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pod/hello-mysql-0           1/1   Running  0     14m
pod/hello-wordpress-7fdb4565f8-d7dns  1/1   Running  0     12m

NAME                  STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS   AGE
persistentvolumeclaim/hello-mysql    Bound  pvc-157cba57-822f-43a0-ac97-54ef699a1c47  1Gi    RWO      rook-ceph-block  14m
persistentvolumeclaim/hello-wordpress  Bound  pvc-fd576f28-f9bd-475d-bceb-89e7eefca856  1Gi    RWO      rook-ceph-block  14m

NAME                            CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM           STORAGECLASS   REASON  AGE
persistentvolume/pvc-157cba57-822f-43a0-ac97-54ef699a1c47  1Gi    RWO      Delete      Bound  default/hello-mysql    rook-ceph-block      14m
persistentvolume/pvc-fd576f28-f9bd-475d-bceb-89e7eefca856  1Gi    RWO      Delete      Bound  default/hello-wordpress  rook-ceph-block      14m

Vidime, že všechno jede. To je vše. Můžeme se na náš Wordpress podívat na https://hello.rook.sikademo.com

Školení Kubernetes

Zaujal Vás Kubernetes? Chcete se dozvědět více? Přijďte na mé Školení Kubernetes!

Případně si můžete vybrat z nabídky otevřených kurzů.

Ondřej Šika

Jsem freelance DevOps konzultant a lektor. Zlepšuji práci vývojářských týmu zaváděním efektivních procesů ve vývoji. Naučím Vás používat prověřené nástroje a technologie, které povedou k rychlejšímu vývoji a bezpečnějšímu provozu vašeho software.

Ondrej Sika

ondrej@sika.io 📋
skoleni@sika.io 📋
+420 773 452 376 📋

Company ID
88114163 📋

VAT ID
CZ9302252102 📋

Zajímají Vás novinky?

Odebírejte můj newsletter a budete v obraze!

Website by Zuzana Jeschke