PORT_FROM=443
PORT_TO=8443
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport $PORT_FROM -j REDIRECT --to-ports $PORT_TO
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport $PORT_FROM -o lo -j REDIRECT --to-port $PORT_TO

Prvni pravidlo smeruje prichozy packety, druhe smeruje odchozi packety z loopbacku.

Zdroj: https://blog.frickjack.com/2012/01/iptables-nat-port-forward-443-https-to.html

Ondřej Šika

Jsem freelance DevOps konzultant a lektor. Zlepšuji práci vývojářských týmu zaváděním efektivních procesů ve vývoji. Naučím Vás používat prověřené nástroje a technologie, které povedou k rychlejšímu vývoji a bezpečnějšímu provozu vašeho software.