Aby jste mohli pouzivat kubernetes lokalne, musite mit nainstalovane tyto nastroje:

Mac

Kubectl on Mac

brew install kubernetes-cli

Pokud nebude kubectl prikaz pracovat spravne, je mozne ze mate starou binarku z instalace Dockeru, timto chybu opravite

rm /usr/local/bin/kubectl
brew link --overwrite kubernetes-cli

Helm on Mac

brew install helm

Minikube on Mac

brew cask install minikube

Pokud nemate VirtualBox, muzete jej nainstalovat prez Brew

brew cask install virtualbox

Linux

Kubectl on Linux

curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$(curl -s https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl && chmod +x ./kubectl && sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl

Helm on Linux

Docs https://helm.sh/docs/intro/install/

Pomoci package manageru snap:

sudo snap install helm --classic

Nebo:

curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3 | bash

Minikube on Linux (Linux on host)

Potrebujete Virtual Box

curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 && chmod +x minikube && sudo cp minikube /usr/local/bin/ && rm minikube

Minikube on Linux (Linux in virtual machine)

Pokud instalujete Kubernetes do virtualniho serveru, nepotrebujete (nemuzete) pouzit VirtualBox, muzete specifikovat VM driver none pri vytvareni Kubernetes clusteru.

curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 && chmod +x minikube && sudo cp minikube /usr/local/bin/ && rm minikube

Spustte takto:

minikube start --vm-driver=none

Microk8s.io on Linux (Linux in virtual machine)

Pokud pouzivate Ubuntu (nebo jiny Linux s package managerem snap), muzete pouzit microk8s.io

sudo snap install microk8s --classic

Vice informaci na https://microk8s.io/docs/

k3s (minimalistic kubernetes for Linux)

Pokud nemuzete spustit minikube (s VirtualBoxem nebo VM driverem none) nebo microk8s, muzete zkusit k3s.

Vice informaci na https://k3s.io/

Windows

Kubectl for Windows

choco install kubernetes-cli

Helm for Windows

choco install kubernetes-helm

Minikube for Windows

choco install minikube

Bash Completion

source <(kubectl completion bash)
source <(minikube completion bash)
source <(helm completion bash)

Nebo ulozit do .bashrc

echo "source <(kubectl completion bash)" >> ~/.bashrc
echo "source <(minikube completion bash)" >> ~/.bashrc
echo "source <(helm completion bash)" >> ~/.bashrc

Take funguje pro zsh, napriklad: source <(kubectl completion zsh)

Ondřej Šika

Jsem freelance DevOps konzultant a lektor. Zlepšuji práci vývojářských týmu zaváděním efektivních procesů ve vývoji. Naučím Vás používat prověřené nástroje a technologie, které povedou k rychlejšímu vývoji a bezpečnějšímu provozu vašeho software.