Aby jste mohli pouzivat kubernetes lokalne, musite mit nainstalovane tyto nastroje:

Mac

Kubectl on Mac

brew install kubectl

Pokud nebude kubectl prikaz pracovat spravne, je mozne ze mate starou binarku z instalace Dockeru, timto chybu opravite

rm /usr/local/bin/kubectl
brew link --overwrite kubectl

Helm on Mac

brew install helm

Minikube on Mac

brew install minikube

Linux

Kubectl on Linux

curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$(curl -s https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl && chmod +x ./kubectl && sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl

Helm on Linux

Docs https://helm.sh/docs/intro/install/

Pomoci package manageru snap:

sudo snap install helm --classic

Nebo:

curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3 | bash

Minikube on Linux (Linux on host)

Potrebujete Virtual Box

curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 && chmod +x minikube && sudo cp minikube /usr/local/bin/ && rm minikube

Minikube on Linux (Linux in virtual machine)

Pokud instalujete Kubernetes do virtualniho serveru, nepotrebujete (nemuzete) pouzit VirtualBox, muzete specifikovat VM driver none pri vytvareni Kubernetes clusteru.

curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 && chmod +x minikube && sudo cp minikube /usr/local/bin/ && rm minikube

Spustte takto:

minikube start --vm-driver=none

k3s (minimalistic kubernetes for Linux)

Pokud nemuzete spustit minikube (s VirtualBoxem nebo VM driverem none) nebo microk8s, muzete zkusit k3s.

Vice informaci na https://k3s.io/

Windows

Kubectl for Windows

choco install kubernetes-cli

Helm for Windows

choco install kubernetes-helm

Minikube for Windows

choco install minikube

Bash Completion

source <(kubectl completion bash)
source <(minikube completion bash)
source <(helm completion bash)

Nebo ulozit do .bashrc

echo "source <(kubectl completion bash)" >> ~/.bashrc
echo "source <(minikube completion bash)" >> ~/.bashrc
echo "source <(helm completion bash)" >> ~/.bashrc

Take funguje pro zsh, napriklad: source <(kubectl completion zsh)

Ondřej Šika

Jsem freelance DevOps konzultant a lektor. Zlepšuji práci vývojářských týmu zaváděním efektivních procesů ve vývoji. Naučím Vás používat prověřené nástroje a technologie, které povedou k rychlejšímu vývoji a bezpečnějšímu provozu vašeho software.