Místo konání

Prague

Co Vás naučím

 • Introduction to Go
  • Brief history of Go
  • Why Go
 • Setup development environment (Linux, Mac, Windows)
  • Install Go
  • Configure VS Code
  • Code organization & Structure
 • Getting Started
  • Compiling (go build) and Running Go Applications (go run)
  • Go Packages and Modules
  • Formatting Go Source Code (gofmt)
 • Go Basics
  • Variables, Contstanst
  • Types and Zero Values
  • Naming Conventions in Go
  • Package fmt (print)
  • Comparison and Logical Operators
  • Flow Control (if, for, switch)
  • Arrays
  • Maps
  • Slices
  • Structs
  • Pointers
  • Functions
  • Working with files
  • Packages & Modules
  • Goroutines & Channels
 • CLI Apps in GO
  • Cobra (CLI)
  • Viper (config)
 • Web Servers in Go
  • Basic server
  • REST API
  • Gorm - DB integration
  • Gin - Web framework
 • Goreleaser
  • Go app distribution
  • Releasing using Goreleaser

Více informací naleznete zde - Úvod do Go (Golang)

Lektor: Ondrej Sika

Jsem freelance DevOps konzultant a lektor. Zlepšuji práci vývojářských týmu zaváděním efektivních procesů ve vývoji. Naučím Vás používat prověřené nástroje a technologie, které povedou k rychlejšímu vývoji a bezpečnějšímu provozu vašeho software.

Cena za školení

Otevřený termín 15 900 CZK bez DPH

Registrace