Docker & Kubernetes Talk @ JavaDays 2019

Slides z prednasky na Speaker Deck: https://speakerdeck.com/ondrejsika/introduction-to-docker-and-kubernetes-at-javadays-2019

Ukazkovy projekt: ondrejsika/javadays2019

Pokud se Vam prednaska libila budu rad kdyz o ni tweetnetes s @ondrejsika a #javadayscz. Diky.

Zajima Vas Docker nebo Kubernetes? Muzete si objednat moje Skoleni Dockeru a Skoleni Kubernetes nebo prijit na nejaky otevreny termin