Talk: Úvod do používání Dockeru, TechEd 2018

DOPLNIT SLIDY

Demo: https://github.com/ondrejsika/teched18 Slides: https://speakerdeck.com/ondrejsika/teched-2018-introduction-to-docker