Na školení Kubernetes je potřeba mít nainstalovaný:

 • Git
 • Textový editor (doporučuji VS Code)
 • kubectl
 • helm
 • minikube.

Návod na instalaci najdete v článku Instalace Kubernetes pro lokální vývoj.

Po instalaci je dobré ověřit si zda minikube funguje:

minikube start
kubectl get nodes

Mělo by to vypsat něco jako:

ondrej@sika-mac:~$ minikube start
😄 minikube v1.11.0 on Darwin 11.0
✨ Automatically selected the hyperkit driver. Other choices: docker, virtualbox
👍 Starting control plane node minikube in cluster minikube
🔥 Creating hyperkit VM (CPUs=2, Memory=4000MB, Disk=20000MB) ...
❗ This VM is having trouble accessing https://k8s.gcr.io
💡 To pull new external images, you may need to configure a proxy: https://minikube.sigs.k8s.io/docs/reference/networking/proxy/
🐳 Preparing Kubernetes v1.18.3 on Docker 19.03.8 ...
🔎 Verifying Kubernetes components...
🌟 Enabled addons: default-storageclass, storage-provisioner
🏄 Done! kubectl is now configured to use "minikube"
ondrej@sika-mac:~$ kubectl get nodes
NAME    STATUS  ROLES  AGE  VERSION
minikube  Ready  master  69s  v1.18.3

Potom minikube pouze vypněte (ať máte vše připravené na školení)

minikube stop

Ondřej Šika

Jsem freelance DevOps konzultant a lektor. Zlepšuji práci vývojářských týmu zaváděním efektivních procesů ve vývoji. Naučím Vás používat prověřené nástroje a technologie, které povedou k rychlejšímu vývoji a bezpečnějšímu provozu vašeho software.