Na školení Kubernetes je potřeba mít nainstalovaný:

 • Git
 • Textový editor (doporučuji VS Code)
 • kubectl
 • helm
 • minikube.

Návod na instalaci najdete v článku Instalace Kubernetes pro lokální vývoj.

Po instalaci je dobré ověřit si zda minikube funguje:

minikube start
kubectl get nodes

Mělo by to vypsat něco jako:

ondrej@sika-mac:~$ minikube start
😄 minikube v1.11.0 on Darwin 11.0
✨ Automatically selected the hyperkit driver. Other choices: docker, virtualbox
👍 Starting control plane node minikube in cluster minikube
🔥 Creating hyperkit VM (CPUs=2, Memory=4000MB, Disk=20000MB) ...
❗ This VM is having trouble accessing https://k8s.gcr.io
💡 To pull new external images, you may need to configure a proxy: https://minikube.sigs.k8s.io/docs/reference/networking/proxy/
🐳 Preparing Kubernetes v1.18.3 on Docker 19.03.8 ...
🔎 Verifying Kubernetes components...
🌟 Enabled addons: default-storageclass, storage-provisioner
🏄 Done! kubectl is now configured to use "minikube"
ondrej@sika-mac:~$ kubectl get nodes
NAME    STATUS  ROLES  AGE  VERSION
minikube  Ready  master  69s  v1.18.3
ondrej@sika-mac:~$ kubectl get cs
NAME         STATUS  MESSAGE       ERROR
controller-manager  Healthy  ok
scheduler      Healthy  ok
etcd-0        Healthy  {"health":"true"}
ondrej@sika-mac:~$

Potom minikube pouze vypněte (ať máte vše připravené na školení)

minikube stop

Ondřej Šika

Jsem freelance DevOps konzultant a lektor. Zlepšuji práci vývojářských týmu zaváděním efektivních procesů ve vývoji. Naučím Vás používat prověřené nástroje a technologie, které povedou k rychlejšímu vývoji a bezpečnějšímu provozu vašeho software.